BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH
Bệnh viện Bạch Mai là một Bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh Hạng đặc biệt, tuyến cao nhất trong hệ thống khám chữa bệnh, có bề dày hoạt động 100 năm.

Với nhiều chuyên khoa đầu ngành cùng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, BV là cơ sở thực hành chính của Trường Đại học Y Hà Nội trong việc đào tạo bác sĩ, BS nội trú, BSCK1, BSCK2, thạc sĩ, tiến sĩ và các chuyên khoa sâu.

Bệnh viện đã khẳng định được vai trò và vị thế trong mọi mặt hoạt động chuyên môn, đặc biệt công tác đào tạo nguồn nhân lực và chỉ đạo tuyến, là địa chỉ tin cậy để các cơ sở y tế trong cả nước lựa chọn để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến đảm nhận 2 trong 7 chức năng nhiệm vụ quan trọng của Bệnh viện là đào tạo nhân lực y tế và chỉ đạo tuyến. Bên cạnh đó Trung tâm còn phụ trách công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ và thư viện của Bệnh viện.

Công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Bạch Mai được đánh giá là rất có hiệu quả trong việc nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế, góp phần quan trọng cải thiện chất lượng khám chữa bệnh tại các tuyến.

Đến nay, mô hình chỉ đạo tuyến, đào tạo liên tục cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai đã và đang được áp dụng rộng khắp tới hầu hết các tỉnh thành phía Bắc và cả nước. Gần đây Trung tâm bắt đầu triển khai tiếp theo mô hình đào tạo chính quy sau đại học hệ thực hành và mô hình truyền thông giáo dục sức khoẻ trong bệnh viện. Đặc biệt bước đầu áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008.


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn