Stt Tên Khóa học/Nội dung đào tạo Chuyên ngành Đối tượng Thời lượng Cấp độ  
  Tìm thấy 322 khóa học.
1 Cấp cứu cơ bản Cấp cứu Bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học cổ truyền 3 tháng Cơ bản Đăng ký
2 Chăm sóc người bệnh cấp cứu Cấp cứu Điều dưỡng, Y sĩ đa khoa 3 tháng Cơ bản Đăng ký
3 Xử trí cấp cứu trước bệnh viện Cấp cứu Bác sĩ, Điều dưỡng, Y sĩ 1 tháng Cơ bản Đăng ký
4 Cấp cứu nâng cao Cấp cứu Bác sĩ đa khoa 3 tháng Nâng cao Đăng ký
5 Siêu âm doppler xuyên sọ trong hồi sức cấp cứu Cấp cứu Bác sĩ đa khoa đang công tác trong chuyên ngành hồi sức cấp cứu hoặc thần kinh từ 02 năm trở lên 3 tháng Nâng cao Đăng ký
6 Kỹ thuật dẫn lưu não thất cấp cứu điều trị tăng áp lực nội sọ ở bệnh nhân đột quỵ não Cấp cứu Bác sĩ đa khoa đang công tác tại chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, Thần kinh. 3 tháng Nâng cao Đăng ký
7 Chăm sóc người bệnh được điều trị bằng kỹ thuật dẫn lưu não thất Cấp cứu Điều dưỡng, Y sĩ công tác tại chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, Thần kinh. 3 tháng Nâng cao Đăng ký
8 Kỹ thuật kiểm soát thân nhiệt theo đích Cấp cứu Bác sĩ đa khoa đang công tác tại chuyên khoa Hồi sức cấp cứu 3 tháng Nâng cao Đăng ký
9 Chăm sóc người bệnh được kiểm soát thân nhiệt theo đích Cấp cứu Điều dưỡng, Y sĩ đang công tác tại chuyên khoa Hồi sức cấp cứu 3 tháng Nâng cao Đăng ký
10 Xử trí bệnh nhân đột quỵ não và sử dụng thuốc tiêu huyết khối Cấp cứu Bác sĩ đa khoa công tác từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu hoặc thần kinh 3 tháng Chuyên sâu Đăng ký
11 Chăm sóc bệnh nhân đột quỵ não và sử dụng thuốc tiêu huyết khối Cấp cứu Điều dưỡng/ y sĩ công tác từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu hoặc thần kinh 3 tháng Chuyên sâu Đăng ký
12 Chẩn đoán, điều trị bệnh cơ xương khớp cơ bản (1) Cơ xương khớp Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ y học cổ truyền 3 tháng Cơ bản Đăng ký
13 Chẩn đoán, điều trị bệnh cơ xương khớp cơ bản (2) Cơ xương khớp Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nội khoa, Cao học Nội khoa 2 tháng Cơ bản Đăng ký
14 Chẩn đoán, điều trị bệnh cơ xương khớp cơ bản (3) Cơ xương khớp Bác sĩ nội trú không phải chuyên khoa cơ xương khớp 1 tháng Cơ bản Đăng ký
15 Chẩn đoán, điều trị bệnh cơ xương khớp nâng cao Cơ xương khớp Bác sĩ đa khoa/Bác sĩ y học cổ truyền đã có chứng chỉ “Chẩn đoán và điều trị bệnh cơ xương khớp cơ bản” 3 tháng Nâng cao Đăng ký
16 Chẩn đoán, điều trị bệnh cơ xương khớp chuyên sâu Cơ xương khớp Bác sĩ đã có chứng chỉ “Chẩn đoán và điều trị bệnh cơ xương khớp nâng cao” 6 tháng Chuyên sâu Đăng ký
17 Kỹ thuật tiêm khớp cơ bản (1) Cơ xương khớp Bác sĩ đa khoa và Chuyên khoa I/Cao học/Bác sĩ nội trú không chuyên khoa: có chứng chỉ Chẩn đoán và điều trị bệnh cơ xương khớp nâng cao dưới 2 năm hoặc có giấy chứng nhận của Giám đốc bệnh viện làm việc trong chuyên khoa Nội ở bệnh viện tuyến 3 trở lên thời gian ít nhất 3 năm 3 tháng Cơ bản Đăng ký
18 Kỹ thuật tiêm khớp cơ bản (2) Cơ xương khớp Cao học, Bác sĩ chuyên khoa II hoặc Bác sĩ nội trú thực hiện luận văn về chuyên khoa cơ xương khớp dưới 2 năm 1 tháng Cơ bản Đăng ký
19 Kỹ thuật tiêm khớp nâng cao Cơ xương khớp Bác sĩđã có chứng chỉ “Kỹ thuật tiêm khớp cơ bản” và chứng chỉ “Chẩn đoán và điều trị bệnh cơ xương khớp nâng cao” 2 tháng Nâng cao Đăng ký
20 Kỹ thuật tiêm khớp chuyên sâu Cơ xương khớp Bác sĩcó chứng chỉ “Chẩn đoán và điều trị bệnh cơ xương khớp nâng cao” và chứng chỉ “Kỹ thuật tiêm khớp nâng cao”. 1 tháng Chuyên sâu Đăng ký