THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KHAI GIẢNG 11/3/2020

27/2/2020 11:51

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KHAI GIẢNG 11/3/2020

 

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo

1. Câp cứu cơ bản

2. Chăm sóc người bệnh cấp cứu

3. Dinh dưỡng lâm sàng

4. Kỹ thuật thận nhân tạo cơ bản

 

viber_image_2020-02-27_11-38-00.jpg

 

Các tin khác