Thông báo mời tham dự Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Thận tiết niệu

18/3/2020 17:04

CHUYÊN NGÀNH THẬN TIẾT NIỆU

 1. Chủ đề: Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân chuyên ngành Thận Tiết niệu
 2. Thời gian: 14:00 - 16:00, Thứ Năm, ngày 19/03/2020
 3.  Địa điểm và thành phần tham gia
 1. Tại đầu cầu Bệnh viện Bạch Mai:

- Địa điểm: Phòng 410 - Tầng 1, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bạch Mai

- Chủ trì:. PGS.TS. Đặng Việt Hà

                  Phó trưởng khoa Thận Tiết niệu - Bệnh viện Bạch Mai

- Thư ký: BS. Trịnh Kim Giang - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bạch Mai

- Tham dự:  

+ Các bác sỹ, học viên khoa Thận Tiết niệu                                

+ Các bác sĩ, học viên khoa quan tâm

 1. Tại đầu cầu các bệnh viện kết nối trực tuyến với BV Bạch Mai
 • Địa điểm: Phòng họp có kết nối trực tuyến của từng bệnh viện
 • Chủ trì: Đại diện Lãnh đạo bệnh viện
 • Báo cáo viên:
  •   + Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, Phố Nối
 • Tham dự:    
  •   + Lãnh đạo, bác sỹ khoa Thận Tiết niệu, Nội

IV. Chương trình chi tiết

Thời gian

Nội dung/hoạt động

Người thực hiện

13:30 - 14:00

Rà soát, kiểm tra phòng học và thiết bị kết nối trực tuyến 

Bộ phận kỹ thuật

14:00 - 14:05

Giới thiệu thành phần tham dự

BS. Trịnh Kim Giang

MC tại các đầu cầu

14:05 - 14:50

Báo cáo bệnh án của bệnh viện đa khoa Phố Nối và ý kiến tham luận

Báo cáo viên của BVĐK Phố Nối

14:50 - 15:35

Báo cáo bệnh án của bệnh viện đa khoa tỉnh  Sơn La và ý kiến tham luận

Báo cáo viên của BVĐK Sơn La

15:35 - 15:55

Đào tạo trực tuyến của bệnh viện Bạch Mai

Khoa Thận Tiết niệu

BVBM

15:55 - 16:00

Kết luận

PGS.TS. Đặng Việt Hà

BAN TỔ CHỨC