Tin mới

BỆNH VIỆN BẠCH MAI CHUNG TAY NÂNG CAO NĂNG LỰC HỒI SỨC CẤP CỨU CHO TỈNH GIA LAI

11/24/2015 9:43:17 AM

LỚP “ĐÀO TẠO HỒI SỨC CẤP
CỨU CHO CÁN BỘ Y TẾ
TUYẾN TỈNH VÀ TUYẾN HUYỆN

Khai giảng lớp Chuyên đề bệnh truyền nhiễm

6/17/2015 8:48:07 AM


Đứng trước nguy
cơ về dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt là Hội chứng viêm hô hấp cấp nặng
MERS-CoV, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến phối hợp với khoa Truyền nhiễm,  Bệnh viện Bạch Mai ngày 15/6/2015 đã tổ chức
lớp Chuyên đề bệnh truyền nhiễm.