Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai thông báo kế hoạch khai giảng các khóa đào tạo liên tục theo nhu cầu xã hội ngày

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 20/06/2018.

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến bệnh viện Bạch Mai thông báo lịch khai giảng các khóa đào tạo liên tục theo nhu cầu xã hội ngày

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến bệnh viện Bạch Mai thông báo lịch khai giảng các khóa đào tạo liên tục theo nhu cầu xã hội trong

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến bệnh viện Bạch Mai thông báo kế hoạch khai giảng các khóa đào tạo liên tục theo nhu cầu xã hội trong

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo lịch khai giảng các khóa đào tạo liên tục tại bệnh viện Bạch Mai tháng 03/2018.

Ngày 27.07.2017, được sự đồng ý của Ban Giám đốc bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến phối hợp với Khoa Thận nhân

Các tin đã đưa ngày
123