Triển khai kế hoạch đào tạo và chỉ đạo tuyến năm 2018, nhằm cập nhật kiến thức trong chuyên ngành Phục hồi chức năng, ngày 6/9/2018,

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo liên tục theo nhu cầu xã hội ngày 19/9/2018 của bệnh

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo liên tục ngày 08/08/2018 của Bệnh viện Bạch Mai.

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai thông báo kế hoạch khai giảng các khóa đào tạo liên tục theo nhu cầu xã hội ngày

Các tin đã đưa ngày