Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 19/06/2019 tại Bệnh viện Bạch

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo tổ chức Hội thảo "Cập nhật về cấp cứu chấn thương và chấn thương sọ não" ngày 04.06.2019

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo tổ chức khai giảng khóa đào tạo "Cập nhật cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản" ngày 24.05.2019.

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch tổ chức khóa đào tạo liên tục "Cập nhật chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 29/05/2019 tại Bệnh viện Bạch

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 15/05/2019 tại Bệnh viện Bạch

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán 2019 của học viên đang học tập tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch khai giảng khóa đào tạo Chăm sóc người bệnh cấp cứu ngày 09/01/2018.

Nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức "Hội nghị chẩn đoán và điều trị u lympho” dành cho các bác

Với mục đích tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ Bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện tỉnh/thành đang công tác trong lĩnh vực quản lý,

Các tin đã đưa ngày