Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán đối với học viên đang tham gia các khóa đào tạo liên tục

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo tuyển sinh đào tạo thực hành sau tốt nghiệp nội dung "Chẩn đoán hình ảnh" tại Bệnh viện

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch Mai thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục theo nhu cầu

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục theo nhu cầu xã hội ngày 16/10/2019

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo tổ chức khóa đào tạo liên tục "Cập nhật về tiêu chuẩn chất lượng nước RO trong lọc máu",

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch Mai thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 18/09/2019.

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 21/08/2019 tại Bệnh viện Bạch

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục ngày 19/06/2019 tại Bệnh viện Bạch

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo tổ chức Hội thảo "Cập nhật về cấp cứu chấn thương và chấn thương sọ não" ngày 04.06.2019

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo tổ chức khai giảng khóa đào tạo "Cập nhật cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản" ngày 24.05.2019.

Các tin đã đưa ngày