Lịch giảng đường tuần từ 26 - 30/10/2015

Thông báo lịch giảng và giảng đường tuần từ 19 - 23/11/2015

Lịch giảng đường TDC tuần từ 12 - 16/10/2015

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG  Tuần từ 5/10- 9/10/2015

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG TUẦN TỪ 14/9 ĐẾN 18/9/2015

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG Tuần từ 24/8- 28/8/2015

Các tin đã đưa ngày