Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến
Training and direction of healthcare activities center (TDC)

Địa chỉ: 78 Đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 3868 8024 - Fax: (84-24) 3868 8024