Danh mục mã ngành dự kiến truyển sinh sau đại học của Bệnh viện Bạch Mai năm 2014

Thực hiện quyết định số 209/QĐ-BYT ngày 22/01/2010 về việc giao cho bệnh viện Bạch Mai nhiệm vụ đào tạo bác sỹ nội trú, chuyên khoa

Các tin đã đưa ngày