Quyết định số 5479/QĐ-BYT về việc ban hành "Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2014"

Nhằm hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu TDC, Phòng STID trân trọng giới thiệu mẫu biển mica mới để tại các bàn họp, Hội nghị,

Các tin đã đưa ngày