STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

BM.16.14 - Tổng hợp kế hoạch tổ chức Đào tạo / Tập huấn / Chuyển giao kỹ thuật

(260)
2

QT.16 - Quy trình quản lý hoạt động luân phiên cán bộ

(162)
3

BM.16.16 - Danh mục các kỹ thuật chuyển giao trong đề án 1816

(154)
4

Phụ lục 2 - Danh mục các lớp đào tạo liên tục trong khuôn khổ đề án 1816 năm 2008-2010

(57)
5

BM.16.05 - Báo cáo hoạt động luân phiên cán bộ của Bệnh viện Bạch Mai thực hiện đề án 1816

(136)
6

BM.14.04 - Phản hồi thông tin bệnh nhân chuyển tuyến

(58)
7

DSCBLP-Q4-2010 - Danh sách cán bộ đề nghị Bộ Y tế ra quyết định cử đi luân phiên đợt 04/2010

(41)
8

DSCBLP-Q1-2011 - Danh sách cán bộ đề nghị Bộ Y tế ra quyết định cử đi luân phiên đợt 01/2011

(23)