Với mục đích tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ Bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện tỉnh/thành đang công tác trong lĩnh vực quản lý,

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các khóa đào tạo liên tục theo nhu cầu xã hội ngày 19/12/2018

Triển khai kế hoạch đào tạo và chỉ đạo tuyến năm 2018, nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp

Các tin đã đưa ngày