QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CƠ CHẾ TỰ CHỦ  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CƠ CHẾ TỰ CHỦ

Bài và ảnh. Đức Thịnh

Tự chủ tài chính là quyền tự quyết định mọi hoạt động về việc sử dụng nguồn tài chính của chủ thể ra sao, các hình thức huy động và phân bổ tài chính để đạt được mục tiêu đề ra của đơn vị tự chủ.

Trong điều kiện Nhà nước còn bao cấp cho các bệnh viện công lập thì hoạt động quản lý chỉ đơn thuần là tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành. Mọi hoạt động của bệnh viện đều dưới sự giám sát và quản lý của Nhà nước. Bởi vậy, các bệnh viện chưa đa dạng hóa được các hoạt động sự nghiệp, chưa mở nhiều hình thức khám chữa bệnh (nội trú, ngoại trú, khai thác nguồn thu từ dịch vụ, xây dựng các giải pháp tiết kiệm chi phí trong chi tiêu); chưa tạo điều kiện các kỹ thuật cao được triển khai tới từng bệnh viện.

Nguồn từ ngân sách nhà nước còn hạn chế nên các bệnh viện chưa đẩy mạnh được công tác xã hội hóa, nhiều loại máy móc thiết bị hiện đại chưa được lắp đặt gây khó khăn trong việc nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị bệnh cho bệnh nhân; các bệnh viện tuyến huyện không có cơ hội triển khai thực hiện các kỹ thuật mới mà phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Tuy nhiên, trong cơ chế tự chủ tài chính, các bệnh viện công không còn được Nhà nước bao cấp mà phải tự chủ về tài chính cũng như tự tổ chức sắp xếp lại bộ máy sao cho hiệu quả và phải hoàn thành chỉ tiêu do Nhà nước đề ra. Các bệnh viện công tự chủ về tài chính nhưng có sự tham gia một phần của Nhà nước trong điều phối hoạt động thông qua các văn bản quy phạm pháp luật. Theo cơ chế tự chủ, các bệnh viện được linh động trong tổ chức và hoạt động để đáp ứng nhu cầu của người bệnh cũng như giải quyết được nhiều khó khăn của bệnh viện.

Tự chủ tài chính giúp các bệnh viện xác định phát triển theo hướng cung cấp các dịch vụ y tế tốt nhất. Các bệnh viện sẽ thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động y tế thông qua chủ trương xã hội hóa y tế. Đồng thời, việc thực hiện tự chủ giúp cho các bệnh viện vừa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh vừa tăng thu nhập cho cán bộ nhân viên. Chất lượng khám chữa bệnh thể hiện ở cải cách thủ tục rút ngắn thời gian khám chữa bệnh cho người bệnh, giảm tiêu cực, khắc phục thái độ ban ơn, hách dịch từ một bộ phận cán bộ bác sĩ.

Theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Dự thảo trình Chính phủ của Bộ Y tê,̀ các đơn vị sự nghiệp y tế thực hiện cơ chế tự chủ theo 4 nhóm: (1) Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; (2) Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; (3) Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; (4) Đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Và tự chủ tài chính theo các nội dung: Xây dựng quy hoạch phát triển và dự án đầu tư; Về quản lý, sử dụng tài sản; Giá, phí dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế - dân số, kế hoạch hóa gia đình; Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

  Để nâng cao năng lực quản lý bệnh viện công lập trong cơ chế tự chủ mới từ ngày 16/07 – 16/08/2019 nằm trong chương  trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khóa đào tạo “ Quản lý tài chính” cho 38 nhân viên Y tế đang công tác tại các đơn vị y tế thuộc tỉnh Yên Bái. 

BSCKII. Trần Lan Anh – PGĐ Sở Y tế phát biểu tại buổi khai giảng

Với mục tiêu:

-    Giải thích được các thay đổi quản lý tài chính bệnh viện trong thực hiện chính sách tự chủ của ngành y tế tại Yên Bái

-    Giải thích được các chỉ số sẵn sàng cho tự chủ của một đơn vị hành chính sự nghiệp

-     Phân tích bản chất của sự thay đổi trong thực hiện tự chủ từ nguyên lý tài chính và quản lý tài chính

-    Phân tích bản chất của sự thay đổi trong thực hiện tự chủ từ nguyên lý thị trường và quản lý kinh tế của nhà nước

-    Giải thích các phương pháp đánh giá kinh tế áp dụng cho so sánh để lựa chọn thuốc/can thiệp y tế mới phù hợp trong bệnh viện

-     Giải thích được bản chất các mô hình hợp tác công tư cho bệnh viện công 

-    Hiểu được mô hình kinh tế tối ưu hóa đặt hàng vật tư tiêu hao y tế trong bệnh viện

-    Giải thích được các chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư một dự án y tế trong bệnh viện/ xây mới bệnh viện

Sau 01 tháng học tập tích cực tại BVĐK tỉnh Yên Bái, thông qua kết quả đánh giá trước và sau học tập thì 100% các học viên đủ điều kiện nhận chứng chỉ đào tạo liên tục theo Thông tư 22/BYT do Giám đốc bệnh viện Bạch mai cấp.


PGS.TS. Phạm Huy Tuấn Kiệt đại diện giảng viên phát biểu


Tập thể lớp “Quản lý tài chính”Cập nhật: 11/10/2019
Lượt xem: 204
Lên trên
Phản hồi của bạn
Số ký tự.200
 

<