Chúng tôi liên tục mở các khóa đào tạo theo danh mục dưới đây. Học viên có nhu cầu đào tạo xin chọn nút Đăng ký theo chuyên ngành và cung cấp các dữ liệu theo bảng đăng ký. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và thông báo tới Quý vị qua email hoặc điện thoại khi có khóa học phù hợp. Xin cảm ơn.

Stt Tên Khóa học/Nội dung đào tạo Chuyên ngành Đối tượng Thời lượng Cấp độ  
  Tìm thấy 488 khóa học.
1 Cấp cứu cơ bản Cấp cứu Bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học cổ truyền 3 tháng Cơ bản Đăng ký
2 Chăm sóc người bệnh cấp cứu Cấp cứu Điều dưỡng, Y sĩ đa khoa 3 tháng Cơ bản Đăng ký
3 Xử trí cấp cứu trước bệnh viện Cấp cứu Bác sĩ, Điều dưỡng, Y sĩ 1 tháng Cơ bản Đăng ký
4 Cấp cứu nâng cao Cấp cứu Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ y học cổ truyền có chứng chỉ đào tạo liên tục"Cấp cứu cơ bản", 3 tháng Nâng cao Đăng ký
5 Nuôi dưỡng ở bệnh nhân nặng Cấp cứu Bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ dinh dưỡng, điều dưỡng công tác trong lĩnh vực dinh dưỡng, cử nhân dinh dưỡng. 1 tháng Cơ bản Đăng ký
6 Siêu âm hồi sức cấp cứu Cấp cứu Bác sĩ đa khoa Bác sỹ y học cổ truyền có chứng chỉ đào tạo cơ bản về Hồi sức cấp cứu 1 tháng Nâng cao Đăng ký
7 Siêu âm doppler xuyên sọ trong hồi sức cấp cứu Cấp cứu Bác sĩ đa khoa đang công tác trong chuyên ngành hồi sức cấp cứu hoặc thần kinh từ 02 năm trở lên 3 tháng Nâng cao Đăng ký
8 Kỹ thuật dẫn lưu não thất cấp cứu điều trị tăng áp lực nội sọ ở bệnh nhân đột quỵ não Cấp cứu Bác sĩ đa khoa đang công tác tại chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, Thần kinh. 3 tháng Nâng cao Đăng ký
9 Thăm dò huyết động hồi sức cấp cứu. Cấp cứu Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ đào tạo liên tục “Cấp cứu cơ bản”. Bác sĩ y học cổ truyền có chứng chỉ đào tạo liên tục “Cấp cứu cơ bản” 1 tháng Cơ bản Đăng ký
10 Chăm sóc người bệnh được điều trị bằng kỹ thuật dẫn lưu não thất Cấp cứu Điều dưỡng, Y sĩ đang công tác trong lĩnh vực Hồi sức cấp cứu, Thần kinh. 3 tháng Nâng cao Đăng ký
11 Kỹ thuật kiểm soát thân nhiệt theo đích Cấp cứu Bác sĩ đa khoa đang công tác trong lĩnh vực Hồi sức cấp cứu 3 tháng Nâng cao Đăng ký
12 Hồi sức cấp cứu cơ bản trong chăm sóc BN COVID19 Cấp cứu Điều dưỡng, Y sĩ 1 tháng Cơ bản Đăng ký
13 Chăm sóc người bệnh được kiểm soát thân nhiệt theo đích Cấp cứu Điều dưỡng, Y sĩ đang công tác trong lĩnh vực Hồi sức cấp cứu 3 tháng Nâng cao Đăng ký
14 Hồi sức cấp cứu cơ bản trong chẩn đoán và điều trị BN COVID19 Cấp cứu Bác sĩ 1 tháng Cơ bản Đăng ký
15 Chăm sóc bệnh nhân đột quỵ não và sử dụng thuốc tiêu huyết khối Cấp cứu Điều dưỡng/ y sĩ công tác từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu hoặc thần kinh 3 tháng Chuyên sâu Đăng ký
16 Chống độc cơ bản Chống độc Bác sĩ đa khoa và bác sĩ y học cổ truyền 3 tháng Cơ bản Đăng ký
17 Chống độc nâng cao Chống độc Bác sỹ có đủ hai điều kiện: Bác sĩ, đang làm việc tại các khoa cấp cứu - hồi sức tích cực - chống độc và đã hoàn thành khóa hồi sức cơ bản hoặc cấp cứu cơ bản hoặc chống độc cơ bản hoặc đã có chứng chỉ định hướng chuyên khoa về hồi sức, cấp cứu và chống độc 2 tháng Nâng cao Đăng ký
18 Chẩn đoán và xử trí ngộ độc cấp thường gặp Chống độc Bác sĩ đa khoa 2 tuần Cơ bản Đăng ký
19 Chăm sóc người bệnh ngộ độc Chống độc Điều dưỡng 3 tháng Cơ bản Đăng ký
20 Chăm sóc người bệnh ngộ độc Chống độc Điều dưỡng 3 tháng Cơ bản Đăng ký