Truyền thông giáo dục sức khỏe ngày 13 tháng 9 năm 2022

Ngày đăng: 7/9/2022 14:26

Báo cáo viên:
* BSCKII. Trần Quang Hiệp - Khoa Phụ sản
* ThS. Vũ Mai Liên - Khoa Phụ sản
Chương trình phát trực tiếp trên facebook Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến: https://fb.me/e/2G88c1TlR

Các tin khác