Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Hồi sức tích cực

Ngày đăng: 12/9/2022 09:52

Chủ trì: TS. Bùi Văn Cường - Trung tâm Hồi sức tích cực
Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Bá Cường - Trung tâm Hồi sức tích cực
Chủ đề đào tạo: “Lọc máu đào thải CO2 ở bệnh nhân nặng”.
Tham dự chương trình qua ZOOM (ID: 598 714 5368, pass: bm123456)

Các tin khác