Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Huyết học

Ngày đăng: 13/9/2022 09:27

Chủ trì: GS.TS. Phạm Quang Vinh - Nguyên Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Văn Hưng - Trung tâm Huyết học và Truyền máu
Chủ đề đào tạo: "Truyền máu khối lượng lớn".
Tham dự chương trình qua ZOOM (ID 598 714 5368, Mật khẩu: bm123456)

Các tin khác