Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành tâm thần ngày 21 tháng 9 năm 2022

Ngày đăng: 16/9/2022 08:27

Chủ trì: ThS. Lê Công Thiện - Trưởng phòng M4 Viện Sức khỏe Tâm thần
Các đơn vị báo cáo ca bệnh:
* BV Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh
* BV Tâm thần tỉnh Bắc Giang
Tham dự chương trình qua ZOOM (ID 598 714 5368, Mật khẩu: bm123456)

Các tin khác