Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến đa khoa ngày 19 tháng 9 năm 2022

Ngày đăng: 16/9/2022 15:04

Chủ trì: PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn - Trung tâm Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai
Các đơn vị báo cáo ca bệnh:
* TTYT huyện Mai Châu (Hòa Bình)
* TTYT huyện Đà Bắc (Hòa Bình)
Tham dự chương trình qua ZOOM (ID 598 714 5368, Mật khẩu: bm123456)

Các tin khác