Truyền thông giáo dục sức khỏe ngày 23 tháng 9 năm 2022

Ngày đăng: 20/9/2022 09:43

Báo cáo viên: BSCKII. Dương Thị Hằng - Khoa Da liễu, BV Bạch Mai
Chương trình phát trực tiếp trên facebook Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến: https://fb.me/e/2Q2Qc8RcL

Các tin khác