Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Nhi

Ngày đăng: 23/9/2022 14:08

Chủ trì: TS. Nguyễn Thành Nam - Giám đốc Trung tâm Nhi khoa
Báo cáo viên: ThS. Phạm Văn Hưng - Trung tâm Nhi khoa
Chủ đề: “Chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết, ca lâm sàng”.
Tham dự chương trình qua ZOOM (ID 598 714 5368, Mật khẩu: bm123456) 

Các tin khác