Truyền thông giáo dục sức khỏe ngày 27 tháng 9 năm 2022

Ngày đăng: 26/9/2022 09:42

Báo cáo viên:
* TS. Đào Trung Dũng - Khoa Tai Mũi Họng
* ThS. Nguyễn Văn Hải - Khoa Tai Mũi Họng
Chương trình phát trực tiếp trên facebook Trung tâm ĐT-CĐT.

 

Các tin khác