Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Giải phẫu bệnh

Ngày đăng: 30/9/2022 11:07

Chủ trì: TS. Phạm Văn Tuyến - Giám đốc Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào học
Báo cáo viên: BSCKII. Trần Văn Chương - Phó Giám đốc Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào học
Chủ đề đào tạo: “Hướng dẫn đánh giá ER, HER-2 trong ung thư vú: Cập nhật từ ASCO/CAP”.
Tham dự chương trình qua ZOOM (ID: 598 714 5368, pass: bm123456)

Các tin khác