Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến đa khoa ngày 5 tháng 10 năm 2022

Ngày đăng: 4/10/2022 14:21

Chủ trì: PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn - Trung tâm Hồi sức tích cực
Các đơn vị báo cáo ca bệnh:
* Tỉnh Lào Cai: TTYT huyện Si Ma Cai, BVĐK huyện Bảo Yên
* Tỉnh Vĩnh Long: BVĐK tỉnh Vĩnh Long
Tham dự chương trình qua ZOOM (ID 598 714 5368, Mật khẩu: bm123456)

Các tin khác