Đào tạo về Quản lý Đào tạo - Chỉ đạo tuyến nâng cao cho 30 cán bộ y tế khu vực phía Bắc

Ngày đăng: 30/7/2022 15:32

Đào tạo về Quản lý Đào tạo - Chỉ đạo tuyến nâng cao cho 30 cán bộ y tế khu vực phía Bắc

Hương Giang và nhóm cộng sự

 

Nguồn nhân lực quyết định chất lượng mọi dịch vụ y tế, đặc biệt với ngành y tế với đối tượng phục vụ là sức khỏe con người. Do vậy cán bộ y tế phải được học tập suốt đời mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, bệnh viện là môi trường học tập, cập nhật kiến thức và kỹ thuật chuyên môn lý tưởng nhất. Trong các văn bản hướng dẫn, Bộ Y tế luôn xác định bệnh viện là cơ sở đào tạo liên tục quan trọng hàng đầu để nâng cao trình độ nguồn nhân lực y tế

Thực hiện một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 và Thông tư 26/2020/TT-BYT hướng dẫn việc đào tạo liên tục cán bộ y tế. Đến nay hầu hết các bệnh viện Trung ương đã có trung tâm Đào tạo, ở các bệnh viện, tỉnh, thành phố nhiệm vụ đào tạo liên tục đang được triển khai mạnh mẽ nhằm tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng được nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, trong các bệnh viện, cán bộ chủ yếu làm công tác điều trị nên nhiệm vụ đào tạo, chỉ đạo tuyến còn chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tổ chức, quản lý đào tạo liên tục còn nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến tại các bệnh viện tuyến trước.

Đến nay hầu hết các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh đang tập trung kiện toàn và phát triển hoạt động quản lý đào tạo và chỉ đạo tuyến, tuy nhiên đội ngũ nhân lực hầu hết chưa được đào tạo bài bản để thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Chương trình “Quản lý đào tạo và Chỉ đạo tuyến nâng cao”  phát triển dựa trên nền tảng của khoá đào tạo chỉ đạo tuyến cơ bản được xây dựng nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng về kiện toàn và phát triển công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến cũng như các quy trình tổ chức các khóa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho các cán bộ làm công tác quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến của tại các đơn vị y tế trong cả nước.   Các nội dung chính của khóa đào tạo đó là:

  • Tổng quan về Đào tạo và chỉ đạo tuyến từ thực tiễn mô hình của Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai.
  • Phương pháp các định nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo chỉ đạo tuyến.
  • Công tác đào tạo liên tục tại Bệnh viện và triển khai khoá đào tạo liên tục tại Bệnh viện theo thông tư thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 và Thông tư 26/2020/TT-BYT
  • Giám sát, đánh giá trong đào tạo.
  • Khảo thí và ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo.
  • Kỹ năng hỗ trợ học viên học tập.

Trong suốt quá trình diễn ra khóa học từ ngày 25/7/2022 đến 29/7/2022 học viên của khóa học đã được các giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo và chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ những kiến thức cũng như những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn trong suốt quá trình 20 năm hình thành và phát triển của đơn vị.

Phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm do đó phát huy tính sáng tạo, cải tiến. Học viên được chia nhóm thực hành, thảo luận làm các bài tập tình huống, sản phẩm kết thúc khóa học là những mẫu biểu, quy trình đào tạo, chỉ đạo tuyến có thể áp dụng vào thực tế của từng đơn vị.

Ảnh: Giảng viên và Học viên thảo luận nhóm và trình bày sản phẩm của khoá học

Kết thúc khóa học, 100% học viên hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ đào tạo do Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ký quyết định ban hành theo thông tư số 22/2013/TT-BYT và Thông tư 26/2020/TT-BYT.

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết Ths. Bs. Vũ Văn Nhân – Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến chia sẻ: nhằm tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực tuyến dưới, góp phần giảm quá tải tuyến trên, để tổ chức và thực hiện tốt các nội dung về đào tạo chỉ đạo tuyến, quản lý chuyển tuyến, cần phải xây dựng chương trình, tài liệu và và tăng cường tổ chức các khóa đào tạo liên quan đến lĩnh đào tạo và chỉ đạo tuyến một cách bài bản chuyên nghiệp để thúc đẩy hoạt động này tại các bệnh viện tuyến trước, có như vậy các bệnh viện tuyến trước mới tự đào tạo nhân lực góp phần trong việc giải quyết bài toán về nhân lực. Trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai cam kết đồng hành cùng các bệnh viện trong việc đào tạo nâng cao kỹ năng trong công tác quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến của các bệnh viện.

Học viên khóa đt chụp ảnh lưu niệm tại TDC

 

 

 

Các tin khác