Thông báo tổ chức lớp Chuyên khoa II Quản lý Y tế tại Bệnh viện Bạch Mai

Ngày đăng: 10/11/2022 10:52

Kính gửi Quý thầy cô

Nhằm nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo cho các cơ sở Y tế khu vực phía Bắc; Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng – Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lớp Chuyên khoa II Quản lý Y tế tại Bệnh viện Bạch Mai cho các cán bộ Y tế của Bệnh viện và các cơ sở Y tế khác có nhu cầu. Thông tin tuyển sinh xem tại Công văn số 291/YHDP&YTCC-ĐT ngày 01/11/2022 của Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh CKII Quản lý y tế hệ trung theo chứng chỉ năm 2022 được gửi kèm.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Ths. Thái Phương Oanh, Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, BV Bạch Mai. ĐT: 0945.055.233; Email: phuongoanh@bachmai.edu.vn.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại link:

https://bachmai.edu.vn/upload/attach/vnrs-11347_CKII.pdf

 

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'MAI BỆNH VIỆN Só:3405 đăng ký Quản CỘNG HFA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT chuyên khoa năm 2022 Kính gửi: tinh, thành phía Bắc; Đào khoa lãnh đạo Trường Đại học khu khác phía Viện Nội chức lớp của chương trình ngày 01/11/2022 Nội việc gửi 2022 gửi kèm. khu hoặc không chia phía Bắc nâng quản hạng chức danh công cộng theo Ytế lãnh quy đáịnh Thông tiết tuyến, BV ngày tiêu chuẩn chức lòng liên ĐT: Trân trọng cảm ơn./. Ths. Thái Phương Oanh, Trung tâm Email: -Như gửi; TDC (3)/. GIÁM ĐÓC BẠCH Đào Xuân Cơ'

Các tin khác