Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Hồi sức tích cực

Ngày đăng: 14/11/2022 08:19

Chủ trì: PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn - Trung tâm Hồi sức tích cực
Đào tạo: “Lựa chọn dịch truyền ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn”
Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Tú Anh - TT Hồi sức tích cực
Tham dự chương trình qua ZOOM (ID: 598 714 5368, pass: bm123456)

Các tin khác