Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Nội tiết

Ngày đăng: 14/11/2022 08:20

Chủ trì: TS. Nguyễn Quang Bảy - Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường
Chủ đề đào tạo: "Suy giáp trong thai kỳ"
Báo cáo viên: BSCKII. Vũ Thùy Thanh - Khoa Nội tiết - Đái tháo đường
Tham dự chương trình qua ZOOM (ID: 598 714 5368, pass: bm123456)

Các tin khác