Truyền thông giáo dục sức khỏe ngày 18 tháng 11 năm 2022

Ngày đăng: 15/11/2022 13:30

Báo cáo viên:
* ThS. Nguyễn Văn Tâm - Khoa Tai Mũi Họng
* TS. Nguyễn Trung Nguyên - Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng
Chương trình phát trực tiếp trên facebook Trung tâm ĐT-CĐT: https://fb.me/e/36q2d9NEM

Các tin khác