Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Truyền nhiễm

Ngày đăng: 18/11/2022 09:39

Chủ trì: PGS.TS. Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới
Chủ đề đào tạo: “Nhiễm trùng do Talaromyces marneffei”
Báo cáo viên: BSCKI. Nguyễn Thị Ngọc Chi - Trung tâm Bệnh nhiệt đới
Chương trình kết nối qua ZOOM (ID: 598 714 5368, pass: bm123456)

Các tin khác