Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Nhi

Ngày đăng: 23/11/2022 08:21

Chủ trì: ThS. Lê Thị Lan Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa
Các đơn vị báo cáo ca bệnh: BV Sản Nhi Bắc Giang, BV Sản Nhi Lào Cai
Tham dự chương trình qua ZOOM (ID 5987145368, Mật khẩu: bm123456)

Các tin khác