Truyền thông giáo dục sức khỏe ngày 25 tháng 11 năm 2022

Ngày đăng: 23/11/2022 08:25

Thời gian: từ 14h00 - 15h00

Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Văn Thanh - Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu

Chương trình phát trực tiếp trên facebook Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến: https://fb.me/e/2lfWb5bvG

Các tin khác