Hội chẩn trực tuyến đa khoa ngày 28 tháng 11 năm 2022

Ngày đăng: 25/11/2022 17:21

Chủ trì: PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn - Trung tâm Hồi sức tích cực
Các đơn vị báo cáo ca bệnh:
+ BVĐK tỉnh An Giang
+ BV Nội tiết tỉnh Lào Cai
+ BVĐK huyện Đông Sơn, Thanh Hóa
Tham dự chương trình qua ZOOM (ID 5987145368, Mật khẩu: bm123456) 

Các tin khác