Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Huyết học ngày 7 tháng 12 năm 2022

Ngày đăng: 5/12/2022 16:59

Chủ trì: GS.TS. Phạm Quang Vinh - Trung tâm Huyết học và Truyền máu
Các đơn vị báo cáo ca bệnh: BVĐK tỉnh Lai Châu, BVĐK tỉnh Thái Bình
Tham dự chương trình qua ZOOM (ID: 598 714 5368, pass: bm123456)

Các tin khác