Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Điều dưỡng

Ngày đăng: 8/12/2022 16:00

Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng phòng Điều dưỡng
BV báo cáo ca bệnh: BV Việt Nam Thụy Điển Uông Bí
Tham dự chương trình qua ZOOM (ID: 598 714 5368, pass: bm123456)

Các tin khác