Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Tiêu hóa

Ngày đăng: 17/12/2022 10:39

Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Công Long -Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật
Tham dự chương trình qua ZOOM (ID 598 714 5368, Mật khẩu: bm123456)

Các tin khác