Tư vấn, hội chẩn, khám chữa bệnh từ xa ngày 5 tháng 1 năm 2023

Ngày đăng: 3/1/2023 16:19

Chủ trì: PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn - Trung tâm Hồi sức tích cực
Báo cáo viên: ThS.BS. Nguyễn Minh Anh - Trung tâm Đột quỵ
Chủ đề đào tạo: “Cập nhật điều trị hẹp mạch nội sọ 2022”.
Chương trình kết nối qua hệ thống Telehealth Viettel (IP 200827002)
Chuyên mục đào tạo phát trực tiếp trên facebook Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến: https://fb.me/e/2xu7ZmCuU

Các tin khác