Hội chẩn, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa ngày 9 tháng 2 năm 2023

Ngày đăng: 6/2/2023 08:57

Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Văn Chi - Trung tâm Cấp cứu A9
Báo cáo viên: ThS.BS. Đinh Thị Lợi - Trung tâm Thần kinh
Chủ đề đào tạo: "Các kỹ thuật điện cơ và ứng dụng điện cơ trong các nhóm bệnh Thần kinh - cơ".
Chương trình kết nối qua ZOOM (ID 598 714 5368, Mật khẩu: bm123456)
Chuyên mục đào tạo trực tuyến phát trực tiếp trên facebook Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến: https://fb.me/e/2EAzkStP5

Các tin khác