Tư vấn, hội chẩn, khám chữa bệnh từ xa ngày 23 tháng 2 năm 2023

Ngày đăng: 21/2/2023 16:06

Chủ trì: PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn - Trung tâm Hồi sức tích cực
Báo cáo viên: ThS.BS. Hoàng Anh Đức - Trung tâm Hô hấp
Chủ đề đào tạo: "Vai trò của EBUS trong chẩn đoán tổn thương trung thất"
Tham dự chương trình qua ZOOM (ID 598 714 5368, Mật khẩu: bm123456)
Chuyên mục đào tạo phát trực tiếp trên facebook Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến: https://fb.me/e/4esnqrEYp

Các tin khác