Đào tạo trực tuyến "Điều trị đột quỵ thiếu máu não cấp"

Ngày đăng: 22/2/2023 15:19

Đào tạo trực tuyến

"Điều trị đột quỵ thiếu máu não cấp"

Thời gian: 14h00 - 17h00 Ngày 01/3/2023

Đối tượng: Bác sĩ (Trừ bác sĩ y học dự phòng)

Tham dự qua App Docquity

Học viên tham dự được cấp CME 4 tiết nếu đủ điều kiện. Phí cấp CME: 100.000đ/CME

Các tin khác