Thông báo tổ chức chương trình với chủ đề “Mục tiêu phục hồi chức năng tâm thần và hòa nhập xã hội trong điều trị tâm thần phân liệt” ngày 20/04/2023

Ngày đăng: 11/4/2023 09:27

Với mục đích chia sẻ kiến thức nhằm nâng cao năng lực cho các bác sĩ, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chương trình với chủ đề “Mục tiêu phục hồi chức năng tâm thần và hòa nhập xã hội trong điều trị tâm thần phân liệt”

Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự buổi đào tạo liên tục sau:

- Thời gian: 13:30 – 16:30, ngày 20 tháng 4 năm 2023

- Hình thức tổ chức: Trực tuyến từ TT Đào tạo – Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai.

- Đại biểu tham dự: Bác sĩ trên toàn quốc

- Chứng nhận tham dự: tương ứng 04 tiết đào tạo

- Chương trình chi tiết: Kèm theo thông báo

Bệnh viện Bạch Mai thông báo tới các đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự điền mẫu đăng ký theo đường link dưới đây:

Đường link.

https://jnjmeetings.zoom.us/.../tJAvcOGprjwiH9aPiUfFZQxKR...

--------------------------------------------------------------------------

Thông tin chi tiết cần trao đổi xin liên hệ: Văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội (CN. Nguyễn Ngọc Lan, ĐT: 0912.150.690; email: ngoclan@bachmai.edu.vn).

Trân trọng!

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết 'HOSPITAL Janssen Chương trình đào tạo y khoa trực tuyến chuyên đề MỤC TIÊU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TÂM THẦN VÀ HÒA NHẬP XÃ HỘI TRONG ĐIỀU TRỊ TÂM THẦN PHÂN LIỆT 13:00 16:35 20.04.2023 tuyến BrianJackson,Untitled6 CHƯƠNG Nguyễn Văn Tuần khỏe NGHỊ 13:30 13:35 13:35 14:20 Pedro Trường Sánchez Gómez Deusto, chức năng Trường 14:20 14:50 Trần Nguyán Ngọc cảm thàn, thuốc dụng 14:50 15:30 dài Ngọc Bạch Giá tố bệnh Chính sách hàn 15:30 16:30 Thảo Phương ĐĂNG KÝ PGS.TS.BS. Nguyán Tuần Meeting 7852 CÁN PHỤ TRÁCH 999999 Nguyễn Ngọc Trung đạo Bạch Mai Email: ngoclan@bachmai.edu.v EM-127065'

Các tin khác

Tin nổi bật