Hội chẩn, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa ngày 8 tháng 6 năm 2023

Ngày đăng: 7/6/2023 09:36

Chương trình Hội chẩn, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa ngày 8/6/2023

🎓Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Văn Chi - Trung tâm Cấp cứu A9

✳️Báo cáo viên: ThS.BS. Đặng Tuấn Dũng - Trung tâm cấp cứu A9

📙Chủ đề đào tạo trực tuyến: "Cập nhật cấp cứu ngừng tuần hoàn"

📫Tham dự chương trình qua ZOOM (ID 598 714 5368, Mật khẩu: bm123456)

Chuyên mục đào tạo sẽ phát trực tiếp trên facebook Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến.

Các tin khác