Hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa ngày 15 tháng 6 năm 2023

Ngày đăng: 14/6/2023 09:26

Chủ trì: PGS.TS. Phan Thu Phương - Giám đốc Tủng tâm Hô hấp

Báo cáo viên: BSCKII. Nguyễn Thị Ngọc Chi - Trung tâm Bệnh nhiệt đới

Chủ đề đào tạo: "Tiếp cận chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn"

Tham dự chương trình qua ZOOM (ID 598 714 5368, Mật khẩu: bm123456)

Chuyên mục đào tạo sẽ phát trực tiếp trên facebook Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến.

Các tin khác