Các khóa đào tạo theo kế hoạch năm 2023

Ngày đăng: 27/3/2023 21:27

STT

Nội dung đào tạo

Chuyên ngành

Đối tượng

Thời lượng

Đăng ký

  1.  

Cấp cứu cơ bản

Cấp cứu

Bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học cổ truyền

3 tháng

  1.  

Chăm sóc người bệnh cấp cứu

Cấp cứu

Điều dưỡng, Y sĩ đa khoa

3 tháng

  1.  

Xử trí cấp cứu trước bệnh viện

Cấp cứu

Bác sĩ, Điều dưỡng, Y sĩ

1 tháng

  1.  

Cấp cứu nâng cao

Cấp cứu

Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ y học cổ truyền đã hoàn thành chứng chỉ đào tạo liên tục "Cấp cứu cơ bản"

3 tháng