Thư mời Hội thảo khoa học

Ngày đăng: 20/12/2022 07:40

Kính mời: Quý Thầy/Cô và Quý đồng nghiệp tham dự Hội thảo khoa học Chăm sóc hô hấp tại Bệnh viện Bạch Mai. Chương trình được phối hợp tổ chức giữa Trung tâm Hồi sức tích cực và Hội hồi sức - Cấp cứu - Chống độc Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
Hình thức: Trực tuyến bằng phần mềm Zoom.
ID: 746.986.8414
Pass: 123456
Thời gian: 14h:00, Thứ Ba, ngày 20/12/2022
Chương trình có sự tham gia của Trưởng khoa Hồi sức tích cực và điều dưỡng Trưởng Hồi sức tích cực Bệnh viện NCGM Nhật Bản.
Trân trọng Kính mời Quý Thầy/Cô, Quý đồng nghiệp.
Liên hệ chi tiết: Bs Trọng - Trung tâm HSTC: 094 6786183.

 

Các tin khác