Hội chẩn trực tuyến - Chuyên ngành cơ xương khớp

Ngày đăng: 31/7/2020 14:30

HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN - CHUYÊN NGÀNH CƠ XƯƠNG KHỚP

✅Chủ đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị Bệnh lý cơ tự miễn

✅Thời gian: 09:30 - 11:30, Thứ Sáu ngày 07.08.2020

✅Địa điểm và thành phần tham gia

1. Tại đầu cầu Bệnh viện Bạch Mai:

- Địa điểm: Phòng 410 - Tầng 4, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bạch Mai

- Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Hùng - Trưởng khoa Cơ xương khớp

- Thư ký: Ths. Lê Anh Tuấn - TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

- Tham dự:

+ Lãnh đạo và bác sĩ Cơ xương khớp …

+ Các bác sĩ học viên chuyên ngành Cơ xương khớp ... và các học viên quan tâm

2. Tại đầu cầu 26 bệnh viện kết nối trực tuyến với BV Bạch Mai

- Địa điểm: Phòng họp có kết nối trực tuyến của từng bệnh viện

- Chủ trì: Đại diện Lãnh đạo bệnh viện

- Báo cáo viên:

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

- Tham dự:

+ Lãnh đạo, bác sĩ các khoa Cơ xương khớp, Nội,….

+ Các Bác sĩ và học viên quan tâm

Các tin khác