Cập nhật chuyên đề Thận tiết niệu sỏi niệu quản và phương pháp tán sỏi qua da

Ngày đăng: 11/8/2020 15:05

ĐÀO TẠO - HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN - CHUYÊN NGÀNH THẬN TIẾT NIỆU

✅Chủ đề: Cập nhật chuyên đề Thận tiết niệu sỏi niệu quản và phương pháp tán sỏi qua da

✅Thời gian: 14:00 - 16:00, Thứ Năm ngày 13.08.2020

✅Địa điểm và thành phần tham gia

1. Tại đầu cầu Bệnh viện Bạch Mai:

- Địa điểm: Phòng 410 - Tầng 4, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bạch Mai

- Chủ trì: PGS.TS. Đặng Thị Việt Hà- Phó trưởng khoa Thận tiết niệu

- Thư ký: ThS. Phạm Hương Giang - TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

- Tham dự:

+ Lãnh đạo và bác sĩ Thận tiết niệu, Hô Hấp, Truyền nhiễm…

+ Các bác sĩ học viên chuyên ngành Thận tết niệu, Thận nhân tạo,... và các học viên quan tâm

2. Tại đầu cầu 26 bệnh viện kết nối trực tuyến với BV Bạch Mai

- Địa điểm: Phòng họp có kết nối trực tuyến của từng bệnh viện

- Chủ trì: Đại diện Lãnh đạo bệnh viện

- Báo cáo viên:

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

- Tham dự:

+ Lãnh đạo, bác sĩ các TT Hô Hấp, Thận tiết niệu, Truyền nhiễm

+ Các Bác sĩ và học viên quan tâm

Thời gian

Nội dung/hoạt động

Người thực hiện

13:30 - 14:00

Chuẩn bị hội trường và kết nối trực tuyến giữa các đầu cầu 

Bộ phận kỹ thuật các đầu cầu

14:00 - 14:05

Giới thiệu thành phần tham dự

Mời chủ trì điều hành hội thảo

ThS. Phạm Hương Giang

14:05 -14:50

Báo cáo của BVĐK tỉnh Tuyên Quang và các ý kiến thảo luận

Báo cáo viên

của BVĐK tỉnh Tuyên Quang

14:50 – 15h50

Bài giảng “Sỏi tiết niệu và phương pháp tán sỏi qua da trong điều trị”

TS. Đào Danh Vinh

Khoa Thận tiết niệu

15:50 - 15:55

Đánh giá chất lượng sau buổi HCTT

Ban tổ chức

15:55 - 16:00

Kết luận

PGS.TS. Đặng Thị Việt Hà

 

           

Các tin khác