Thông báo lịch hội chẩn trực tiếp chuyên ngành Tim mạch: Cập nhật điều trị nhồi máu cơ tim cấp (ngày 02/07/2020)

Ngày đăng: 26/6/2020 09:42


 

🍀Cập nhật điều trị nhồi máu cơ tim cấp🍀

I. Thời gian: 14:00 - 16:00, Thứ Năm ngày 02.07.2020
II. Địa điểm và thành phần tham gia

1. Tại đầu cầu Bệnh viện Bạch Mai:
- Địa điểm: Phòng 410 - Tầng 4, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bạch Mai
- Chủ trì: PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng- Viện trưởng Viện Tim mạch
- Thư ký: Ths. Phạm Hương Giang - TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến
- Tham dự:

+ Lãnh đạo và bác sĩ Tim mạch, Nội ...
+ Các bác sĩ học viên chuyên ngành Tim mạch, Nội ... và các học viên quan tâm
2. Tại đầu cầu 26 bệnh viện kết nối trực tuyến với BV Bạch Mai
- Địa điểm: Phòng họp có kết nối trực tuyến của từng bệnh viện
- Chủ trì: Đại diện Lãnh đạo bệnh viện
- Báo cáo viên:

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
+ Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh

- Tham dự:

+ Lãnh đạo, bác sĩ các khoa Tim mạch, Nội khoa....
+ Các Bác sĩ và học viên quan tâm

..........................................................................................
🏢Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch mai
📞Hotline: 0869587734
🇻🇳🇻🇳🇻🇳 Nâng tầm y tế Việt 🇻🇳🇻🇳🇻🇳