Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến chuyên ngành Hô hấp

Ngày đăng: 28/5/2024 15:19

* Chủ trì: TS. Đoàn Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp
* Các đơn vị báo cáo ca bệnh: BVĐK tỉnh Thái Bình, BVĐK tỉnh Lai Châu
* Hình thực tham dự: Qua ZOOM (ID 598 714 5368, mật khẩu: 654321)
Kính mời quý đồng nghiệp tham dự!

Các tin khác