Thông báo cơ sở đào tạo kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh triển khai chương trình "Xét nghiệm khí máu"

Ngày đăng: 19/7/2024 15:41

Thông báo cơ sở đào tạo kỹ thuật kỹ thuật chuyên môn 

I. Thông tin đơn vị

1. Tên cơ sở đào tạo kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Bạch Mai

2. Địa chỉ: 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

3. Điện thoại: 0243.8686.390

4. Người đứng đầu: PGS.TS. Đào Xuân Cơ

5. Ngày tổ chức đào tạo: từ ngày 20/7/2024

II. Năng lực tổ chức đào tạo

1. Chương trình đào tạo kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh "Xét nghiệm khí máu" đã được Bệnh viện Bạch Mai thẩm định và ban hành

2. Tài liệu:

- Tài liệu "Hướng dẫn quy trình kĩ thuật chuyên ngành Hóá sinh"

- Theo quyết định số 320/QĐ-BYT của Bộ trường Bộ Y tế, - "Quy trình kĩ thuật xét nghiệm khí máu" trong Bộ Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh theo tiêu chuẩn ISO 15189 đã được Bệnh viện phê duyệt theo tờ trinh số 20/TTr-QLCL ngày 11/09/2023